Kirje: 11089
Kuupäev: 26.10.2021
Valdkonnaviide: MEZ
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
registered nurse
Allikaviide: EKSPERT; TER-PLUS
nurse
Allikaviide: TER-PLUS; MED; IATE; EUR

et et
õde
Allikaviide: TTKS-2021/06/08; 92877
Kontekst: Tervishoiutöötajad käesoleva seaduse tähenduses on arst, hambaarst, õde ja ämmaemand, kui nad on registreeritud Terviseametis. [TTKS-2021/06/08 § 3-1]
Kontekst: Õendusabi on ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida osutavad õde ja ämmaemand koos pere-, eri- või hambaarstiga või iseseisvalt. [TTKS-2021/06/08 § 24-1]
Kontekst: Õena registreeritakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis või Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe õppekava läbinud isik. [92877]
üldõde
Allikaviide: 92887
Kontekst: Erakorralise meditsiini tervishoiuteenuste osutamiseks peavad üldhaiglas töötama erakorralise meditsiini arstid või erakorralise meditsiini täiendusõppe läbinud arstid ja erakorralise meditsiini õed või üldõed. [92887 § 3-3]
Kontekst: Üldkirurgia tervishoiuteenuste osutamiseks peavad keskhaiglas töötama üldkirurgid, üldõed ja operatsiooniõed. [92887 § 21-3]
meditsiiniõde
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: X30022; MED
Kontekst: Arsti, velskri, meditsiiniõe ... talle kutsealases tegevuses teatavaks saanud saladuses hoitava ning isiku päritolu, kunstlikku viljastamist, perekonda või tervisesse puutuva teabe avaldamise eest ... karistatakse rahatrahviga või teataval ametikohal töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmisega. [X30022 § 128#1]Esterm  © Eesti Keele Instituut