Kirje: 10874
Kuupäev: 18.11.2019
Valdkonnaviide: AS; ASZ
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a person who, for compensation, brings about or negotiates contracts of insurance as an agent for someone else, but not as an officer, salaried employee, or licensed agent of an insurance company [BLA9]
insurance broker
Allikaviide: IATE; BLA9; BLA; DCFR; 32016L0097; TER-PLUS; T50241
Kontekst: An "insurance agent" is tied to his company, whereas an "insurance broker" is an independent middleman not tied to a particular company. [BLA]
broker
Allikaviide: TER-PLUS; 32016L0097; BLA9

et et
Definitsioon: isik, kes tegeleb tasu eest maaklerilepingu alusel kindlustuse turustamisega eesmärgiga soovitada ja vahendada kliendile sõltumatu analüüsi alusel kindlustuslepingut, mis vastab kõige paremini kliendi kindlustushuvile ja nõudmistele [KindlTS-2019/03/86 § 174-1]
kindlustusmaakler
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; KindlT-Tava-2019; EluKindlNÕ; X30024; X30072
Kontekst: Kindlustusmaakler ja kindlustusagent (edaspidi koos vahendaja) peavad olema kantud vahendajate nimekirja. [KindlTS-2019/03/86 § 174-3]
Kontekst: Kindlustusmaakler peab oma tegevuses rakendama kõiki meetmeid, mis tagavad kliendi huvide parima kaitse. [KindlTS-2019/03/86 § 184-1]
Kontekst: Kindlustusmaakleri ja kindlustusagendi tegevus on põhimõtteliselt erinev: kindlustusmaakler esindab kindlustusvõtja, kindlustusagent kindlustusseltsi huve. [EluKindlNÕ]
maakler
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: KindlT-Tava-2019; EluKindlNÕ; KindlÕ
Kontekst: Kui kindlustuslepingu sõlmimist vahendab kindlustusmaakler, siis lähtub kindlustusandja maakleri poolt väljaselgitatud kliendi kindlustushuvist ja nõudmisest kindlustuslepingule. [KindlT-Tava-2019]

fr fr
courtier d'assurance
Allikaviide: IATE; T50241; TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut