Kirje: 10629
Kuupäev: 27.01.2021
Valdkonnaviide: AG8
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the removal of dead, damaged or susceptible trees, essentially to prevent the spread of pests or pathogens and so promote forest hygiene [TER-PLUS; EUR]
Definitsioon: the removal of trees to improve stand health by stopping or reducing the actual or anticipated spread of insects and disease [IATE]
sanitation cutting
Allikaviide: IATE; TER-PLUS
sanitary cutting
Allikaviide: IATE; TER-PLUS; EUR
Märkus: Kasutatud metsaseaduse MS-2020/07/75 ingliskeelses tõlkes. [27.01.2021]
sanitation felling
Allikaviide: IATE; TER-PLUS

et et
sanitaarraie
Allikaviide: MS-2020/07/75; X30025
Kontekst: Hooldusraiet tehakse: ... 3) metsa sanitaarse seisundi parandamiseks ja ohuallikat mittekujutavate surevate või surnud puude puidu kasutamise võimaldamiseks, kui see ei ohusta elustiku mitmekesisust (sanitaarraie). [MS-2020/07/75 § 28-7]
Kontekst: Lubatud on järgmised raied: 1) uuendusraie, mille hulka kuuluvad lage- ja turberaie; 2) hooldusraie, mille hulka kuuluvad valgustusraie kuni 8-sentimeetrilise keskmise rinnasdiameetriga puistus, harvendusraie 8-sentimeetrilise ja suurema keskmise rinnasdiameetriga puistus ning sanitaarraie; [MS-2020/07/75 § 28-4]Esterm  © Eesti Keele Instituut