Kirje: 10627
Kuupäev: 27.01.2021
Valdkonnaviide: AG8
Märkus: Vastavalt kontekstile võib tõlkes kasutada ka "cleaning of a stand". [12.01.2000]
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a cultural operation eliminating or suppressing undesirable vegetation, mainly woody (and including climbers), during the thicket stage of a forest crop and therefore before, or at the latest along with, the first thinning, so as to favour the better trees; may include unwanted crop species as well as intrusive vegetation [IATE]
Definitsioon: a release treatment made in a stand not past the sapling stage to free the favoured trees from less desirable species of the same age that overtop them or are likely to do so [7439]
cleaning
Allikaviide: IATE; 7439
Märkus: Kasutatud metsaseaduse MS-2020/07/75 ingliskeelses tõlkes. [27.01.2021]
thicket tending
Allikaviide: EKSPERT

et et
valgustusraie
Allikaviide: MS-2020/07/75; X30025
Kontekst: Hooldusraiet tehakse: 1) puude valgus- ja toitetingimuste parandamiseks ning metsa liigilise koosseisu kujundamiseks (valgustusraie); ... [MS-2020/07/75 § 28-1]
Kontekst: Lubatud on järgmised raied: 1) uuendusraie, mille hulka kuuluvad lage- ja turberaie; 2) hooldusraie, mille hulka kuuluvad valgustusraie kuni 8-sentimeetrilise keskmise rinnasdiameetriga puistus, harvendusraie 8-sentimeetrilise ja suurema keskmise rinnasdiameetriga puistus ning sanitaarraie; ... [MS-2020/07/75 § 28-4]Esterm  © Eesti Keele Instituut