Kirje: 10626
Kuupäev: 27.01.2021
Valdkonnaviide: AG8
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: an annual or periodic removal of trees, particularly the mature, individually or in small groups from an uneven-aged forest in order to realise the yield and establish a new crop of irregular constitution [IATE]
selection cutting
Allikaviide: IATE; TER-PLUS; EKSPERT
selection felling
Allikaviide: IATE; TER-PLUS; EKSPERT
selective cutting
Allikaviide: EKSPERT
Märkus: Kasutatud metsaseaduse MS-2020/07/75 ingliskeelses tõlkes. [27.01.2021]

et et
valikraie
Allikaviide: MS-2020/07/75; X30025; EKIÜS-2020
Kontekst: Lubatud on järgmised raied: 1) uuendusraie, mille hulka kuuluvad lage- ja turberaie; 2) hooldusraie, mille hulka kuuluvad valgustusraie kuni 8-sentimeetrilise keskmise rinnasdiameetriga puistus, harvendusraie 8-sentimeetrilise ja suurema keskmise rinnasdiameetriga puistus ning sanitaarraie; 3) valikraie; ... [MS-2020/07/75 § 28-4]
Kontekst: Valikraiet tehakse püsimetsana majandamise eesmärgil puistus, mis on saavutanud käesoleva seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud raievanuse, üksikute puude ja väikehäilude raiumisega. Väikehäilude läbimõõt võib olla kuni 20 meetrit. [MS-2020/07/75 § 28-8]Esterm  © Eesti Keele Instituut