Kirje: 10623
Kuupäev: 27.01.2021
Valdkonnaviide: AG8
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
group selection cutting
Allikaviide: EKSPERT
shelterwood compartment system
Allikaviide: EKSPERT

et et
Definitsioon: turberaie, millega küps või üleseisnud mets raiutakse mitte kauem kui kahe vanuseklassi (40 aasta) vältel [EME]
häilraie
Allikaviide: EME; MS-2020/07/75; X30025
Kontekst: Turberaie jaguneb aegjärkseks, häil- ja veerraieks. [MS-2020/07/75 § 30-1]
Kontekst: Häilraie korral raiutakse uuendamisele kuuluv mets häiludena korduvate raiejärkudena. [MS-2020/07/75 § 30-3]Esterm  © Eesti Keele Instituut