Kirje: 10619
Kuupäev: 27.01.2021
Valdkonnaviide: AG8
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: any regeneration cutting in a more or less regular and mature crop, designed to establish a new crop under the protection (overhead or side) of the old, as typically in shelterwood systems, or where, e.g. in irregular tropical forests, the resultant crop will be more or less regular [IATE; EUR]
shelterwood cutting
Allikaviide: IATE; 92508
Kontekst: Unlike clearcutting, shelterwood cutting leaves a large percentage of mature trees standing. This method often takes multiple cuts to complete. [92508]
Märkus: Kasutatud metsaseaduse MS-2020/07/75 ingliskeelses tõlkes. [27.01.2021]
shelterwood felling
Allikaviide: IATE; EUR

et et
turberaie
Allikaviide: MS-2020/07/75; X30025
Kontekst: Turberaie jaguneb aegjärkseks, häil- ja veerraieks. [MS-2020/07/75 § 30-1]
Kontekst: Lubatud on järgmised raied: 1) uuendusraie, mille hulka kuuluvad lage- ja turberaie; ... [MS-2020/07/75 § 28-4]
Kontekst: Turberaie tegemisel: 1) peab raiejärkude vahe olema vähemalt viis aastat, mille hulka ei loeta raieaastaid; ... [MS-2020/07/75 § 30-6]Esterm  © Eesti Keele Instituut