Kirje: 10607
Kuupäev: 27.01.2021
Valdkonnaviide: AG8
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: any removal of trees intended to assist regeneration already present or to make regeneration possible [TER-PLUS; TERMIUM; IATE]
regeneration cutting
Allikaviide: TER-PLUS; IATE
Märkus: Kasutatud metsaseaduse MS-2020/07/75 ingliskeelses tõlkes. [27.01.2021]
reproduction cutting
Allikaviide: IATE; EUR; TERMIUM
regeneration felling
Allikaviide: IATE; TER-PLUS
regeneration cut
Allikaviide: IATE; TER-PLUS

et et
uuendusraie
Allikaviide: MS-2020/07/75; X30025
Kontekst: Lubatud on järgmised raied: 1) uuendusraie, mille hulka kuuluvad lage- ja turberaie; ... [MS-2020/07/75 § 28-4]
Kontekst: Uuendusraiet tehakse, et võimaldada metsa uuendamist või uuenemist. [MS-2020/07/75 § 28-6]Esterm  © Eesti Keele Instituut