Kirje: 10080
Kuupäev: 15.07.2020
Valdkonnaviide: JU6
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
report of criminal offence
Keelenditüüp: eelistermin

et et
kuriteoteade
Allikaviide: KrMS-2020/05/14; TsMS-2020/06/5; 92007; X2050
Kontekst: Kriminaalmenetluse ajend on kuriteoteade või kuriteole viitav muu teave. [KrMS-2020/05/14 § 194-1]
Kontekst: Kuriteoteade esitatakse uurimisasutusele või prokuratuurile suuliselt või kirjalikult. [KrMS-2020/05/14 § 195-1]
Kontekst: Kriminaalmenetluse osas kantakse süüteomenetluse andmestikku järgmised andmed: ... 2) kuriteoteate kohta - teate number, sündmuse toimumise aeg, toimumise koht, sündmuse liik, olek, menetlev asutus, hukkunud isikute arv, vigastatud isikute arv, kahju ja summa, kvalifikatsioon, kuriteoteatega seotud infoobjektid vastavalt §-le 8, täiendav teave; ... [92007 § 9-2]
Kontekst: Kui menetlusosalise või muu isiku käitumises ilmnevad kohtus kuriteo tunnused, edastab kohus kuriteoteate prokuratuurile või politseile. Vajaduse korral peab kohus sellise isiku määruse alusel kinni. [TsMS-2020/06/5 § 45-6]
kuriteoavaldus
Allikaviide: PÄRING; 92009
Kontekst: Edastame teile isiku x kuriteoavalduse kuriteo kohta, mille toimumiskoht on x riigis. [PÄRING]
Kontekst: Prokuratuur täidab oma ülesandeid ka eriolukorra ajal. Kuriteoavaldust on võimalik elektrooniliselt esitada Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel. [92009]Esterm  © Eesti Keele Instituut