Kirje: 73134

Allikas Allikas
IT ja sidetehnika seletav sõnaraamat
Märkus: Inglise-eesti Interneti, arvutustehnika, tarkvara, e-äri ja telekommunikatsiooni terminite seletav sõnastik
WWW: http://www.vallaste.ee/
Autor: Heikki Vallaste
Ingliskeelsete info- ja sidetehnoloogia terminite seletav sõnaraamat
e-teatmik
E-TEATMIK
9921
10159
10445Esterm  © Eesti Keele Instituut