Kirje: 88405

Allikas Allikas
Meditsiinisõnastik (elektrooniline)
Märkus: 1. Meditsiinisõnastiku elektroonne versioon (© Duodecim 2014) põhineb 2004. aastal ilmunud Meditsiinisõnastikul (© Medicina 2004) ja sisaldab 22 000 märksõna. Sõnastikus on toodud eestikeelsed terminid koos seletustega ning ladina, inglise ja soome vastetega aga ka võõrsõnalisi termineid. [28.02.2017]; 2. Ei ole enam meditsiiniportraalis Med24 (https://www.med24.ee/) kättesaadav. [4.11.2019]
WWW: https://www.med24.ee/andmebaasid/meditsiinisonastik
Ilmumisaasta: 2014
e-MEDEsterm  © Eesti Keele Instituut