Kirje: 65810

Allikas Allikas
Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määrus nr 240 Eesti õhuruumi kasutamise ja lennuliikluse teenindamise tagamise korra kehtestamine
Märkus: Kehtetu õigusakt [29.02.2016]
RT: RT I 2000, 62, 400
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/72207
Ilmumisaasta: 2000
Government of the Republic Regulation No. 240 of 18 July 2000 Procedure for Use of Estonian Airspace and for Ensurance of Air Traffic Services
X50033
8919Esterm  © Eesti Keele Instituut