Kirje: 66348

Allikas Allikas
Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr 80 Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord
RT: RTL 2000, 136, 2157
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/23105
Autor: Sotsiaalminister
Ilmumisaasta: 2000
Regulation No. 80 of the Minister of Social Affairs of 14 December 2000 Procedure for Training and In-service Training regarding Occupational Health and Safety
X50019Esterm  © Eesti Keele Instituut