Kirje: 66343

Allikas Allikas
Kriminaalkoodeks (kehtetu)
Märkus: Kehtetu - RT I 2002, 56, 350 - jõust. 1.09.2002
Criminal Code (repealed)
X30022Esterm  © Eesti Keele Instituut