Kirje: 65895

Allikas Allikas
Sotsiaalministri 28. detsembri 1995. a määrus nr 66 Tööruumide mikrokliima tervisekaitsenormid ja -eeskirjad TKNE 5/1995
Regulation No. 66 of the Minster of Social Affairs of 28 December 1995 Health Protection Standards and Rules for Thermal Environments in Workrooms
X1055Esterm  © Eesti Keele Instituut