Kirje: 91861

Allikas Allikas
Veeseadus (terviktekst mai 2020, 44)
RT: RT I, 06.05.2020, 44
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020044
Autor: Riigikogu
Ilmumisaasta: 2020
VeeS-2020/05/44Esterm  © Eesti Keele Instituut