Kirje: 87389

Allikas Allikas
Veeseadus (terviktekst juuli 2016)
RT: RT I 1994, 40, 655; RT I, 06.07.2016, 14
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/106072016014
Autor: Riigikogu
Ilmumisaasta: 2016
VeeS-2016/07Esterm  © Eesti Keele Instituut