Kirje: 60927

Allikas Allikas
Commission Regulation (EC) No 1545/1999 of 14 July 1999 amending Regulation (EC) No 1091/94 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3528/86 on the protection of forests against atmospheric pollution
Märkus: No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2006; Implicitly repealed by 32006R1737
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999R1545&qid=1463641689052&from=EN
CELEX: 31999R1545
Ilmumisaasta: 1999
KOMISJONI MRUS (EÜ) nr 1545/1999, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1091/94, milles sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 3528/86 (ühenduse metsade kaitse kohta õhusaaste eest) teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad 14. juuli 1999
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999R1545&qid=1463641689052&from=EN
31999R1545
U51200Esterm  © Eesti Keele Instituut