Kirje: 52541

Allikas Allikas
Second Commission Directive 71/393/EEC of 18 November 1971 establishing Community methods of analysis for the official control of feedingstuffs
Märkus: End of validity date: 25/08/2009; Repealed by 32009R0152
CELEX: 31971L0393
TEINE KOMISJONI DIREKTIIV 71/393/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrollimiseks 18. november 1971
U50258
31971L0393Esterm  © Eesti Keele Instituut