Kirje: 92871

Allikas Allikas
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (terviktekst juuni 2021, 8)
RT: RT I 2001, 50, 284; RT I, 18.06.2021, 8
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/118062021008
Autor: Riigikogu
Ilmumisaasta: 2021
TTKS-2021/06/08Esterm  © Eesti Keele Instituut