Kirje: 91605

Allikas Allikas
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (terviktekst jaan 2020, 13)
RT: RT I 2001, 50, 284; RT I, 08.01.2020, 13
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/108012020013
Autor: Riigikogu
Ilmumisaasta: 2020
TTKS-2020/01/13Esterm  © Eesti Keele Instituut