Kirje: 64479

Allikas Allikas
Directive 2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
Märkus: No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Repealed by 32012L0018
ROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2003/105/EÜ, 16. detsember 2003, millega muudetakse direktiivi 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta
T80722Esterm  © Eesti Keele Instituut