Kirje: 56510

Allikas Allikas
Commission Directive 93/86/EEC of 4 October 1993 adapting to technical progress Council Directive 91/157/EEC on batteries and accumulators containing certain dangerous substances
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31993L0086
CELEX: 31993L0086
Autor: European Commission
KOMISJONI DIREKTIIV 93/86/EMÜ, 4. oktoober 1993, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 91/157/EMÜ teatavaid ohtlikke aineid sisaldavate patareide ja akude kohta
31993L0086
T70624Esterm  © Eesti Keele Instituut