Kirje: 59598

Allikas Allikas
Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 concerning the placing of biocidal products on the market
Märkus: No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; Repealed by 32012R0528.
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 98/8/EÜ, 16. veebruar 1998, biotsiidide turuleviimise kohta
T61017Esterm  © Eesti Keele Instituut