Kirje: 61370

Allikas Allikas
2000/738/EC: Commission Decision of 17 November 2000 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 1999/31/EC on the landfill of waste (notified under document number C(2000) 3318)
KOMISJONI OTSUS 2000/738/EÜ küsimustiku kohta, mida kasutada prügilaid käsitleva direktiivi 1999/31/EÜ liikmesriikides rakendamise aruannetes 17. november 2000
T60973Esterm  © Eesti Keele Instituut