Kirje: 58376

Allikas Allikas
COMMISSION REGULATION (EC) No 482/96 of 19 March 1996 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
KOMISJONI MRUS (EÜ) nr 482/96, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik 19. märts 1996
T30081Esterm  © Eesti Keele Instituut