Kirje: 56747

Allikas Allikas
Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Märkus: Date of end of validity: 30/04/2016; Repealed by 32016R0481
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993R2454&qid=1455729697480&from=EN
CELEX: 31993R2454
Ilmumisaasta: 1993
KOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik 2. juuli 1993
WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993R2454&qid=1459150631218&from=EN
31993R2454
T2197
Märkus: Eesti Õigustõlke Keskuse 1998. a. tõlkeprojekt, mis sisaldab komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 põhiteksti artiklini 915.
T1010
Märkus: Eesti Õigustõlke Keskuse 1997. a. tõlkeprojekt (artiklini 121).
T30055
Märkus: Eesti Õigustõlke Keskuse 1999. a. tõlkeprojekt, mille tekst sisaldab ainult tolliseadustiku rakendussätete lisasid nr 1-113.Esterm  © Eesti Keele Instituut