Kirje: 92937

Allikas Allikas
Rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (Nr 21-0995/13)
Märkus: 1. Dokumendi number eelnõude infosüsteemis: 21-0995/13; 2. Eelnõu on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga nr (EL) 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta.
WWW: https://eelnoud.valitsus.ee
Autor: Justiitsministeerium
Ilmumisaasta: 02.12.2021
RtKSE-2021/12Esterm  © Eesti Keele Instituut