Kirje: 89411

Allikas Allikas
Rahvatervise seadus (terviktekst nov 2017, 27)
RT: RT I 1995, 57, 978; RT I, 28.11.2017, 27
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/128112017027
Autor: Riigikogu
Ilmumisaasta: 2017
RTerS-2017/11/27Esterm  © Eesti Keele Instituut