Kirje: 80645

Allikas Allikas
Eesti Vabariigi põhiseadus (terviktekst mai 2015)
RT: RT 1992, 26, 349; RT I, 15.05.2015, 2
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
Autor: Rahvahääletusel vastu võetud
Ilmumisaasta: 2015
PS-2015/05Esterm  © Eesti Keele Instituut