Kirje: 91270

Allikas Allikas
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus (terviktekst märts 2019, 101)
RT: RT I 2003, 26, 160; RT I, 13.03.2019, 101
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019101
Autor: Riigikogu
Ilmumisaasta: 2019
NETS-2019/03/101Esterm  © Eesti Keele Instituut