Kirje: 78278

Allikas Allikas
Meresõiduohutuse seadus (terviktekst juuni 2012)
RT: RT I 2002, 1, 1; RT I, 27.06.2012, 13
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/127062012013
Autor: Riigikogu
Ilmumisaasta: 2012
MSOS-2012/06Esterm  © Eesti Keele Instituut