Kirje: 88510

Allikas Allikas
Mitmekeelne oskussuhtlus
Märkus: Raamatu valmimist on finantseeritud riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu 2010” projektist EKKM09-134 „Eesti kirjakeel üld- ja erialasuhtluses” ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
WWW: http://www.tavast.ee/public/opik/opik.pdf
Autor: Arvi Tavast, Marju Taukar
Ilmumisaasta: 2013
Ilmumiskoht: Tallinn
MKOSEsterm  © Eesti Keele Instituut