Kirje: 81130

Allikas Allikas
Lennunduse raadioside reeglid (algtekst-terviktekst 2011)
RT: RT I, 11.03.2011, 9
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/111032011009
Autor: Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Ilmumisaasta: 2011
MKM 8.03.2011 nr 20Esterm  © Eesti Keele Instituut