Kirje: 79865

Allikas Allikas
Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele (terviktekst mai 2012)
RT: RTL 2009, 70, 1028; RT I, 31.05.2012, 12
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/131052012012
Autor: Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Ilmumisaasta: 2012
MKM 01.09.2009 nr 87
79865Esterm  © Eesti Keele Instituut