Kirje: 92733

Allikas Allikas
Mõistekirje kontrollnimekiri
Märkus: Kontrollnimekirja on koostanud Eesti Keele Instituudi terminoloogid, kasutades järgmisi allikaid: Sue Ellen Wright, Gerhard Budin. Handbook of Terminology Management: Volume 2: Application-Oriented Terminology Management. Amsterdam: John Benjamins, 2001. Heidi Suonuuti. Guide to Terminology. Nordterm 8. Helsinki: Tekniikan Sanastokeskos, 2001.
WWW: https://portaal.eki.ee/tegevusvaldkonnad/2490-terminikirje-kontrollnimekiri.html
Autor: Eesti Keele Instituut
MKKNEsterm  © Eesti Keele Instituut