Kirje: 91495

Allikas Allikas
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus (terviktekst okt 2019, 7)
RT: RT I 1998, 23, 321; RT I, 23.10.2019, 7
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/123102019007
Autor: Riigikogu
Ilmumisaasta: 2019
LaevaRS-2019/10/7Esterm  © Eesti Keele Instituut