Kirje: 77279

Allikas Allikas
Lennundusterminoloogia komisjon
Märkus: 2008. aasta sügisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi moodustatud lennundusvaldkondade spetsialistidest koosnev terminoloogiakomisjon. 2017. aastal tuli komisjon osaliselt uues koosseisus taas kokku. Komisjoni töö eesmärgiks on korrastada olemasolevat ning välja töötada uut lennunduse oskussõnavara.
WWW: http://www.ecaa.ee/atp/?id=167535
LTK
KOMISJONEsterm  © Eesti Keele Instituut