Kirje: 92190

Allikas Allikas
Liiklusseadus (terviktest juuni 2020, 19)
RT: RT I 2010, 44, 261; RT I, 30.06.2020, 19
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020019
Autor: Riigikogu
Ilmumisaasta: 2020
LS-2020/06/19Esterm  © Eesti Keele Instituut