Kirje: 92931

Allikas Allikas
Korruptsioonivastane seadus (terviktekst aprill 2021, 4)
RT: RT I, 29.06.2012, 1; RT I, 13.04.2021, 4
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/113042021004
Autor: Riigikogu
Ilmumisaasta: 2021
KVS-2021/04/4Esterm  © Eesti Keele Instituut