Kirje: 91498

Allikas Allikas
Kaubandusliku meresõidu seadus (terviktekst dets 2018, 42)
RT: RT I 2002, 55, 345; RT I, 12.12.2018, 42
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018042
Autor: Riigikogu
Ilmumisaasta: 2018
KMSS-2018/12/42Esterm  © Eesti Keele Instituut