Kirje: 86807

Allikas Allikas
Ühtsed lennundusnõuded - Mõisted ja lühendid - JAR-1
Märkus: JAR-1 Definitions and Abbreviations tõlge eesti keelde. [05.02.2016]
JAR-1 ETEsterm  © Eesti Keele Instituut