Kirje: 91624

Allikas Allikas
Jäätmeseadus (terviktekst dets 2019, 6)
RT: RT I 2004, 9, 52; RT I, 21.12.2019, 6
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019006
Autor: Riigikogu
Ilmumisaasta: 2019
JäätS-2019/12/6Esterm  © Eesti Keele Instituut