Kirje: 88312

Allikas Allikas
EVS-ISO 1087-1:2002 Terminoloogiatöö. Sõnastik. Osa 1: Teooria ja rakendus
Märkus: Eesti standard, kehtiv. Link viib standardi eestikeelsele eelvaatele. Pealkiri inglise keeles: Terminology work - Vocabulary - Part 1: Theory and application (ISO 1087-1:2000) Rahvusvahelise standardi tõlkis Vello Hanson. Standardi terminoloogilise ekspertiisi tegi Eesti Keele Instituudi vanemteadur Tiiu Erelt. [06.02.2017]
WWW: https://www.evs.ee/eelvaade/evs-iso-1087-1-2002-et.pdf
Ilmumisaasta: 2002
EVS-ISO 1087-1:2002 Terminology Work. Vocabulary. Part 1: Theory and Application
EVS-ISO 1087-1:2002Esterm  © Eesti Keele Instituut