Kirje: 87746

Allikas Allikas
E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus (algtekst-terviktekst okt 2016, 1)
RT: RT I, 25.10.2016, 1
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016001
Autor: Riigikogu
Ilmumisaasta: 2016
EUTS-2016/10/1Esterm  © Eesti Keele Instituut