Kirje: 92887

Allikas Allikas
Haigla liikide nõuded (terviktekst dets 2020, 48)
RT: RTL 2004, 116, 1816; RT I, 29.12.2020, 48
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122020048
Autor: Sotsiaalminister
Ilmumisaasta: 2020
92887Esterm  © Eesti Keele Instituut