Kirje: 92877

Allikas Allikas
Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu
Märkus: määrus, nr 42
RT: RTL 2007, 31, 560; RT I, 21.05.2021, 15
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/121052021015
Autor: Sotsiaalminister
Ilmumisaasta: 2021
92877Esterm  © Eesti Keele Instituut