Kirje: 92741

Allikas Allikas
Metsa uuendamisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolu, kultiveerimismaterjali tarnimise ja turustamise nõuded
Märkus: määrus nr 20
RT: RT I, 09.07.2016, 3
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/109072016003
Autor: Keskkonnaminister
Ilmumisaasta: 2016
92741Esterm  © Eesti Keele Instituut