Kirje: 92729

Allikas Allikas
Rohetöökohtade potentsiaal Eestis
Märkus: Raport on koostatud ajavahemikul novembrist 2011 kuni septembrini 2012 Säästva Arengu Komisjoni liikme Rektorite Nõukogu eestvedamisel.
WWW: https://www.riigikantselei.ee/media/327/download
Autor: Värnik, R., Jüssi, M., Kaimre, P., Kalle, K., Kriipsalu, M., Kuusemets, V., Nõmmann, T., Poltimäe, H.
92729Esterm  © Eesti Keele Instituut