Kirje: 92727

Allikas Allikas
Globaliseeruv maailm : gümnaasiumi valikkursuse õppematerjal
Märkus: Õppematerjali on koostanud MTÜ Mondo maailmahariduskeskus koostöös geograafia ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ning teiste ainespetsialistidega. Eesmärk oli luua materjal, mis annab taustainfo mitmesuguste maailma nähtuste ja võtmeküsimuste kohta, aitab mõista meie seotust muu maailmaga ning toetab lahenduste otsimist tänapäeva probleemidele. Kursus täidab maailmahariduse eesmärke ja suunab noori kujunema vastutustundlikeks maailmakodanikeks.
WWW: https://mondo.org.ee/wp-content/uploads/2014/02/GM_est.pdf
Autor: Koostamisel osalenud eksperdid: Kadri Kalle, Lea Koppel, Pilvi Tauer, Piret Tänav, Krista Untera. Sisutoimetajad: Johanna Helin, Madli Ross, Veronika Svištš. Keeletoimetaja: Argo Mund
Ilmumisaasta: 2015
Väljaande nimi, nr: MTÜ Mondo
92727Esterm  © Eesti Keele Instituut